анатомски

anatomical
* * *
anatomical

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • невралгија — (грч. neuron нерв, algos болка) мед. болест на нервите што се јавува во настапи во одреден дел на телото, а не е предизвикана од некои видливи анатомски промени …   Macedonian dictionary

  • невропсихоза — (грч. neuron, psyche) мед. нервно душевна болест што се јавува без постоење на анатомски промени …   Macedonian dictionary

  • формалин — (лат. forma) хем. силно антисептично средство, 40% раствор на формалдехид служи за конзервирање на анатомски, ботанички и зоолошки препарати и за дезинфекција …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.